EY Academy of Business

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 2022

Celem szkolenia jest aktualizacja, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących prawa bilansowego. Obejmuje najnowsze zmiany w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Krajowych Standardów Rachunkowości.

Program szkolenia

Zmiany do MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2021

Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie, MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 16 Leasing Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych – Faza 2

Zmiana do MSSF 16 Leasing: Ulgi w czynszach związane z Covid-19 po 30 czerwca 2021

Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

Zmiany do MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2022

Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek Odniesienia do Założeń Koncepcyjnych

Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe - Przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania

Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych

Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020

Zmiany do MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2023

MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe oraz Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe

Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2 - Ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany do MSR 8 - Definicja wartości szacunkowych

Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy – Podatek odroczony od aktywów i zobowiązań powstających w jednej transakcji

Wybrane decyzje KIMSF

Umowa korzystania z chmury obliczeniowej

Szacunkowe koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku

Podatek VAT od płatności leasingowych niepodlegający odliczeniu

Korzyści ekonomiczne z wykorzystania farm wiatrowych

Depozyty na żądanie z ograniczeniem wykorzystania

Zleceniodawca a pośrednik: odsprzedawca oprogramowania

Nowe Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska KSR

KSR 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”

KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

Rekomendacje KSR w zakresie prezentacji i ujawniania skutków agresji Rosji na Ukrainę

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator szkoleń finansowych

Telefon: +48 510 201 302

(48 opinii klienta)

48 opinii dla Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 2022

 1. Dosyć efektywne, dobre szkolenie – Brawo Michał B.

 2. Anna W.

 3. Grzegorz P.

 4. Donata B.

 5. Katarzyna K.

  materiał został przekazany w sposób zrozumiały, może tylko można by dodać więcej przykładów

 6. Marcin B.

 7. Karolina K.

 8. Anna W.

  bardzo fajnie prowadzone i przydatne; bez wnikania w szczegóły, ale dające dobre zrozumienie zmian

 9. Władysława W.

  profesjonalizm

 10. Katarzyna J.

  szkolenie bylo dobre merytorycznie. Bardzo wygodny był podział na więcej krótszych modułów

 11. Michał W.

 12. Dagmara B.

 13. Anna K.

 14. Maria W.

 15. Dariusz K.

 16. Aleksandra B.

 17. Katarzyna M.

 18. Urszula M.

 19. Michał P.

 20. Robert B.

 21. Pawel K.

 22. Karolina M.

 23. Izabela K.

 24. Agnieszka J.

  Wygodna forma szkolenia

 25. Sławomir K.

 26. Paweł K.

 27. Jarosław H.

 28. Krzysztof P.

 29. MALGORZATA M.

 30. Jarosław S.

 31. Eliza P.

 32. Paweł P.

 33. Ewa K.

 34. Aneta A.

 35. Aleksandra G.

 36. Iwona J.

 37. Alina J.

  profesjonalne i kompletne przekazanie wiedzy

 38. Justyna G.

 39. Dorota G.

 40. Paweł A.

 41. Monika B.

 42. Gabriela G.

 43. Dominika T.

  bardzo dobry content i prowadzący

 44. Agnieszka B.

  Za mało przykładów praktycznego zastosowania.

 45. Dominik J.

 46. Błażej W.

 47. Anna P.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Zamów

Cena
480,00  590,40  brutto

Dostęp na (miesiące): 12

8h z bloku Rachunkowość

Trener: Michał Błeszyński, FCCA, CIA

Masz pytanie przed zakupem?

Wyślij wiadomość,
a odpowiemy na Twoje pytania.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Moje dane

Oświadczenia i zgody

W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

*Pola obowiązkowe