IFRS Basic

950,00  plus VAT

Kategoria:

Opis

Kurs IFRS Basic wprowadza i rozwija wiedzę na temat podstawowych zasad, koncepcji i przepisów dotyczących rachunkowości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Skupia się na dogłębnym zrozumieniu jak zapisywane, przetwarzane i raportowane są transakcje i zdarzenia gospodarcze. Kurs wyjaśnia również zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz uczy sporządzania prostego bilansu, rachunku wyników, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Dodatkowo, wprowadza pojęcie konsolidacji i prezentuje proste skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • nowym pracownikom działów finansów i rachunkowości, chcącym zapoznać się lub odświeżyć wiedzę na temat podstawowych zagadnień z dziedziny rachunkowości wg MSSF w języku angielskim
 • pracownikom centrów usług wspólnych, którzy chcą poszerzyć swoje zrozumienie zagadnień dotyczących rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych

Czas trwania szkolenia – 20 godzin zegarowych

Cena kursu: 950 zł + 23% VAT

Dostęp do materiału otrzymasz po opłaceniu kursu. Wraz z dostępem do materiału video, otrzymujesz dostęp do materiałów szkoleniowych wraz z zestawem omawianych zadań oraz notatki trenera.

Program obejmuje tematy:

 • Module 1: Introduction
 • Module 2: Principles of Double Entry
 • Module 3: Principles of Double Entry continued
 • Module 4: Final Accounts
 • Module 5: Final Accounts continued
 • Module 6: IAS 16: Property, Plant and Equipment
 • Module 7: IAS 16 continued
 • Module 8: IAS 1: Presentation of Financial Statements
 • Module 9: IAS 1 continued
 • Module 10: IAS 2: Inventories
 • Module 11: IAS 7: Statement of Cash Flows
 • Module 12: IAS 7 continued
 • Module 13: IAS 10 and IAS 37
 • Module 14: IAS 38, IAS 8
 • Module 15: Simple Consolidated Financial Statements
 • Module 16: Simple Consolidated Financial Statements continued
 • Module 17: Simple Consolidated Financial Statements continued