EY Academy of Business

MSSF: Konsolidacja sprawozdań finansowych

Szkolenie w zakresie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości.

Program szkolenia:

Omówienie podstawowych definicji jednostek objętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności, wyłączeń z obowiązku sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, wyłączeń jednostek z konsolidacji, obowiązków jednostki dominującej i jednostek zależnych w zakresie konsolidacji.

Przedstawienie podstawowych założeń konsolidacji metodą pełną.

Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z utworzeniem przez jednostkę dominującą jednostki zależnej.

Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z nabyciem przez jednostkę dominującą udziałów w jednostce zależnej.

Omówienie zasad ustalania wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych na dzień przejęcia kontroli i w latach następnych.

Zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych i aktualizujących wartość firmy i ujemną wartość firmy.

Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z podwyższeniem kapitału podstawowego w jednostkach zależnych (gotówka / aport) i zakupem dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych.

Omówienie zasad ustalania i eliminowania transakcji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.

Zasady ustalania skonsolidowanego wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach zależnych, wprowadzania korekt związanych ze sprzedażą do poszczególnych elementów sprawozdania.

Przedstawienie zasad przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego.

Przedstawienie zasad wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych.

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator szkoleń finansowych

Telefon: +48 510 201 302

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Zamów

Cena
990,00  1217,70  brutto

Dostęp na (miesiące): 12

Trener: Magdalena Burzyńska, FCCA
Trener: Michał Błeszyński, FCCA, CIA

Liczba dostępów

Masz pytanie przed zakupem?

Wyślij wiadomość,
a odpowiemy na Twoje pytania.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Moje dane

Oświadczenia i zgody

W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

*Pola obowiązkowe