Zarządzanie (zdalne) w czasach kryzysu – odpowiedzialność Menedżera i Lidera

280,00  plus VAT

Opis

Zarządzanie (zdalne) w czasach kryzysu

  • Odpowiedzialność menedżera
  • Czym jest kryzys?
  • Szanse i zagrożenia kryzysu
  • Subiektywność kryzysu
  • Przebieg reakcji w sytuacji kryzysu
  • Fazy w kryzysie
  • Rodzaje kryzysów
  • Style zarządzania
  • Zarządzanie zdalne
  • Cykl komunikacji w zarządzaniu pracownikami

 

Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.

 

Punkty CPD, CPU, PDU?
Na podstawie certyfikatu za ten e-kurs upomnij się w swojej organizacji (ACCA, IIA, PMI) o punkty edukacyjne.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Zuzanna Stępień | tel. +48 510 201 314 | Zuzanna.Stepien@pl.ey.com