Płatności

Aby mieć dostęp do nagrań szkoleniowych, należy dokonać płatności za pośrednictwem DotPay (dostęp otrzymasz natychmiast po opłaceniu) lub przelewem na podstawie faktury pro-forma (dostęp zostanie aktywowany po zarejestrowaniu wpłaty na koncie).

Fakturę lub rachunek wystawiamy na podstawie zarejestrowanej wpłaty. W przypadku innych wymogów w Twojej organizacji, prosimy o kontakt na adres e-mail: academyofbusiness@pl.ey.com. Dostęp do wykupionych produktów jest ograniczony czasowo (informacje znajdują się w opisie produktów). Cena podana jest odpowiednio przy każdym produkcie.

Po opłaceniu faktury dostęp zostanie automatycznie włączony. Na podany przez zamawiającego e-mail zostanie wysłana wiadomość ze szczegółami dotyczącymi wymaganej płatności.

HSBC Bank Polska,
nr rachunku (PLN): 61 1280 0003 0000 0031 1251 3031
nr rachunku (EUR): 40 1280 0003 0000 0031 1251 3021

W razie pytań służymy pomocą.

academyofbusiness@pl.ey.com

EY Academy of Business jest spółką stowarzyszoną ze spółką audytorską i podlega wymogom ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.  w zakresie dotyczącym niezależności biegłego rewidenta. W związku z tym konieczne będzie sprawdzenie, czy istnieje jakakolwiek relacja między płatnikiem (firmą opłacającą udział w szkoleniu) a firmami z grupy EY. W przypadku zaistnienia zabronionej ustawowo relacji, usługa nie może być zrealizowana. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które płacą za szkolenia prywatnie.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Moje dane

Oświadczenia i zgody

W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

*Pola obowiązkowe