Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 2023

Podstawowe cele szkolenia:

 • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze
 • Zdobycie przez biegłego rewidenta praktycznej umiejętności w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe
 • Przekazanie wiedzy umożliwiającej biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego

Program szkolenia

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2023 roku oraz planowane zmian przepisów na 2024 rok.
  1. Pakiet SLIM VAT 3:
   • Od kiedy wchodzą zmiany ze SLIM VAT3?
   • Definicja małego podatnika i nowy limit (2 mln EUR) – od kiedy można z niego korzystać?
   • Korekty in plus, in minus, sprzedażowe i zakupowe a podstawa opodatkowania w walucie obcej – jaki jest właściwy kurs waluty, a jaki można zastosować?
   • Sankcje VAT (15%, 20%, 30% i 100%) – nowe reguły, miarkowanie wysokości sankcji, kryteria tego miarkowania oraz reguły dotyczące postępowań, które zakończą się już pod rządami nowelizacji
   • WDT i stawka 0% – dokumentacja po terminie i obowiązek dokonywania korekty kwoty VAT
   • WNT a obowiązek posiadania faktury zakupowej – zmienione zasady rozliczania w przypadku braku faktury
   • WISy – nowe zasady
   • Rachunek VAT i kolejne możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na tym rachunku
  2. KSeF i faktury ustrukturyzowane – nowa postać obowiązkowych faktur elektronicznych (uchwalone przepisy):
   • Co jest niezbędne, aby wystawić fakturę w KSeF?
   • Kto może wystawiać faktury w KSeF
   • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej
   • Czy osoba prywatna lub kontrahent zagraniczny może dostać fakturę ustrukturyzowaną
   • Faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące a system KSeF
   • Co się dzieje, gdy nie udało się wystawić faktury w KSeF?
   • Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania faktur w KSeF?
   • Kary związane z wystawianiem faktur poza KSeF
  3. Faktury zaliczkowe – nowa zasady wystawiania dokumentów od 1 września 2023 roku.
  4. Podatek minimalny – zmiany na 2023 roku.
  5. Dokumentacja cen transferowych na nowych zasadach:
   • Nowe limity
   • Dokumentowanie transakcji z rajami podatkowymi
   • Nowe zwolnienia z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych
  6. Ujęcie w kosztach CIT składek na ubezpieczenia pracowników.
  7. Podatek u źródła i mechanizm pay&refund – zmiany dotyczące oświadczeń wyłączających stosowanie pay&refund.
  8. Koszty finansowania dłużnego – doprecyzowanie przepisów.
  9. Podatek od przerzucanych dochodów – doprecyzowanie przepisów.
  10. Zniesienie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego – odblokowanie przepisów i terminów podatkowych.
  11. Nowe limity amortyzacji samochodów osobowych – propozycje zmian.
  12. Księgi CIT jako nowy JPK.
  13. Uproszczenie przepisów o zatorach płatniczych.
  14. Urzędy skarbowe właściwe w sprawach dotyczących KKS – stanowisko MF.
  15. Pozostałe zmiany wprowadzone w 2023 roku – między innymi spółki holdingowe, ukryte dywidendy.
  16. Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Justyna jest koordynatorką szkoleń z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i szkoleń dla biegłych rewidentów. Pod jej opieką są szkolenia z zakresu MSSF i US GAAP oraz ODZ i samokształcenie biegłych rewidentów.

Telefon: +48 572 002 694

Zamów

Cena
480,00  590,40  brutto

Dostęp na (miesiące): 6

Czas trwania: 8 godzin (4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa)

Trenerzy: Jacek Jędrszczyk

Masz pytanie przed zakupem?

Wyślij wiadomość,
a odpowiemy na Twoje pytania.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Moje dane

Oświadczenia i zgody

W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

*Pola obowiązkowe