Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania – to główne zagadnienia poruszane na szkoleniu.

Program szkolenia

Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych.

Przegląd regulacji rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych i zakres odniesienia: MSR 32, MSSF 9, MSSF 7, a także MSR 27, MSR 28, MSR 36, MSR 21 itp. ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące instrumentów finansowych, rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące szczególnych zasad rachunkowości dla określonych rodzajów podmiotów (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń).

Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej: a) definicja instrumentu finansowego dla potrzeb rachunkowości; b) aktywa finansowe i ich podstawowe rodzaje (pożyczki udzielone, należności, posiadane papiery wartościowe, itp.); c) zobowiązania finansowe i ich podstawowe rodzaje (kredyty zaciągnięte, pożyczki zaciągnięte, zobowiązania umowne, wyemitowane papiery wartościowe); d) własne instrumenty kapitałowe (wyemitowane akcje i udziały, prawa do akcji, wystawione opcje na akcje, w tym warranty subskrypcyjne, prawa poboru itp.); e) szczególne rodzaje instrumentów finansowych (instrumenty złożone, instrumenty pochodne, instrumenty wbudowane) oraz kontrakty zbliżone (kontrakty towarowe).

Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych: a) krajowe zasady ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych; b) krajowe rozwiązania w zakresie usuwania z ksiąg (bilansu), aktywów i zobowiązań finansowych; c) międzynarodowe rozwiązania w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych; d) wymagania MSSF w zakresie usuwania z ksiąg – przeniesienie ryzyka i korzyści (odpowiednio zatrzymanie ryzyka i korzyści), zachowanie kontroli skutkujące utrzymaniem zaangażowania.

Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań: a) klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych dla potrzeb MSSF 9 i rozporządzenia Ministerstwa Finansów dot. instrumentów finansowych (kategorie przewidziane w poszczególnych regulacjach); b) wpływ klasyfikacji na wycenę początkową i bilansową (wartość godziwa, zamortyzowany koszt, skorygowana cena nabycia) oraz ujęcie przeszacowań (przeszacowania ujmowane wynikowo, przeszacowania ujmowane kapitałowo lub przez ICD, odsetki kapitalizowane w wartości aktywów); c) utrata wartości aktywów finansowych wg regulacji krajowych i międzynarodowych (ustalanie odpisów, model ECL).

Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych: a) rodzaje powiązań zabezpieczających i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym; b) specyfika zabezpieczenia przepływów pieniężnych; c) specyfika zabezpieczenia wartości godziwej.

Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym: a) instrumenty finansowe w planie badania Identyfikacja występowania lub potencjalnego występowania instrumentów finansowych ze względu na specyfikę jednostki i jej otoczenie; b) wstępna ocena ryzyka badania w związku z instrumentami finansowymi (ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka istotnego zniekształcenia); c) kontrola wewnętrzna w procesie umów i transakcji dotyczących instrumentów finansowych.

Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych: a) program badania właściwego, ocena ryzyka nieodłącznego, ryzyka stwierdzeń oraz ryzyka istotnego zniekształcenia w kontekście instrumentów finansowych i ich grup (istnienie, prawa i obowiązki, kompletność, wycena i przyporządkowanie) i opracowanie reakcji na zidentyfikowane ryzyko.

Wybór i przeprowadzenie procedur w celu potwierdzenia: a) istnienie aktywów finansowych, ich posiadanie i kontrolę nad nimi; b) istnienie zobowiązań finansowych i wynikające z nich obowiązki; c) kompletność; d) poprawność wyceny i klasyfikacji (przyporządkowanie). Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych: wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania), kompletność, klasyfikacja i zrozumiałość, dokładność i wycena. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.

Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji.

Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych: a) wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania); b) kompletność; c) klasyfikacja i zrozumiałość, d) dokładność i wycena. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.

Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator szkoleń finansowych

Telefon: +48 572 002 694

(22 opinie klienta)

22 opinie dla Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

 1. Bożena Z.

 2. Katarzyna J.

 3. Tomasz A.

 4. Dagmara W.

 5. Justyna P.

 6. Miroslawa K.

 7. Marta M.

 8. Marta M.

 9. Dorota R.

 10. Dorota R.

 11. Paulina P.

 12. Kinga S.

  Trudny temat przekazany w bardzo przyjazny sposób. Dobre i zrozumiałe przykłady.

 13. Dorota P.

 14. MALGORZATA M.

 15. Krzysztof S.

 16. Dorota R.

 17. Teresa R.

 18. Joanna S.

 19. Krystyna W.

 20. Tomasz K.

 21. Krzysztof P.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Zamów

Cena
890,00  1094,70  brutto

Dostęp na (miesiące): 12

16h z bloku Rachunkowość
Trener: Maciej Kocon

Masz pytanie przed zakupem?

Wyślij wiadomość,
a odpowiemy na Twoje pytania.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Moje dane

Oświadczenia i zgody

W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

*Pola obowiązkowe