EY Academy of Business

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Podstawowe cele szkolenia:

  • Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących kwestie utraty wartości aktywów trwałych i obrotowych.
  • Zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzania testów na utratę wartości na praktycznych przykładach liczbowych.
  • Budowa kompleksowego modelu utraty wartości z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Zobacz, jak wyglądają zajęcia:

Program szkolenia

Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące kwestie utraty wartości aktywów

Warunki stosowania i etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów

Ocena potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określonych aktywów wobec utraty przez nie wartości.

Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.

Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo.

Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.

Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.

Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo

Aktywa wyceniane w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności.

Aktywa wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia.

Aktywa wyceniane w cenie nabycia (zakupu), w koszcie wytworzenia lub w wartości przeszacowanej.

Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości

Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne (środki pieniężne).

Aktywa wspólne.

Wartość firmy i ujemna wartość firmy.

Grupowe obiekty oceny utraty wartości.

Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

Ustalanie wartości handlowej / wartości godziwej minus koszty sprzedaży.

Ustalanie wartości użytkowej.

Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę.

Pozostałe kwestie

Odwracanie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Szacowanie przepływów pieniężnych netto jeżeli przewidywana jest restrukturyzacja lub nakłady na ulepszenie.

Utrata wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ujawnienia.

Studium przypadku: model utraty wartości przygotowany przy pomocy arkusza kalkulacyjnego

Projekcja przepływów pieniężnych w oparciu o prognozowane wyniki za okres 5 lat.

Projekcja danych dotyczących okresu rezydualnego.

Wykorzystanie danych rynkowych do określenia stopy dyskontowej: współczynnik beta, koszt kapitału własnego oraz długu, struktura finansowania branży, premie i dyskonta.

Obliczenie wartości użytkowej.

Analiza wrażliwości.

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator szkoleń finansowych

Telefon: +48 510 201 302

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Zamów

Cena
990,00  1217,70  brutto

Dostęp na (miesiące): 12

Czas trwania: 16 godzin z bloku rachunkowość

Trenerzy: Katarzyna Gołąb, Marek Panfil, Michał Błeszyński

Masz pytanie przed zakupem?

Wyślij wiadomość,
a odpowiemy na Twoje pytania.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Moje dane

Oświadczenia i zgody

W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

*Pola obowiązkowe