Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Podstawowe cele szkolenia:

 • Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących kwestie utraty wartości aktywów trwałych i obrotowych.
 • Zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzania testów na utratę wartości na praktycznych przykładach liczbowych.
 • Budowa kompleksowego modelu utraty wartości z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Zobacz, jak wyglądają zajęcia:

Program szkolenia

Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące kwestie utraty wartości aktywów

Warunki stosowania i etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów

Ocena potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określonych aktywów wobec utraty przez nie wartości.

Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.

Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo.

Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.

Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.

Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo

Aktywa wyceniane w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności.

Aktywa wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia.

Aktywa wyceniane w cenie nabycia (zakupu), w koszcie wytworzenia lub w wartości przeszacowanej.

Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości

Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne (środki pieniężne).

Aktywa wspólne.

Wartość firmy i ujemna wartość firmy.

Grupowe obiekty oceny utraty wartości.

Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

Ustalanie wartości handlowej / wartości godziwej minus koszty sprzedaży.

Ustalanie wartości użytkowej.

Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę.

Pozostałe kwestie

Odwracanie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Szacowanie przepływów pieniężnych netto jeżeli przewidywana jest restrukturyzacja lub nakłady na ulepszenie.

Utrata wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ujawnienia.

Studium przypadku: model utraty wartości przygotowany przy pomocy arkusza kalkulacyjnego

Projekcja przepływów pieniężnych w oparciu o prognozowane wyniki za okres 5 lat.

Projekcja danych dotyczących okresu rezydualnego.

Wykorzystanie danych rynkowych do określenia stopy dyskontowej: współczynnik beta, koszt kapitału własnego oraz długu, struktura finansowania branży, premie i dyskonta.

Obliczenie wartości użytkowej.

Analiza wrażliwości.

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator szkoleń finansowych

Telefon: +48 572 002 694

(8 opinii klienta)

8 opinii dla Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

 1. Paweł N.

 2. Dariusz K.

 3. Aneta J.

  Bardzo klarownie przedstawione, kompetentni wykładowcy

 4. Aneta J.

  Bardzo klarownie przedstawione, kompetentni wykładowcy

 5. Grzegorz P.

 6. Pawel G.

 7. Pawel G.

 8. Magdalena O.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Zamów

Cena
890,00  1094,70  brutto

Dostęp na (miesiące): 12

Czas trwania: 16 godzin z bloku rachunkowość

Trenerzy: Katarzyna Gołąb, Marek Panfil, Michał Błeszyński

Masz pytanie przed zakupem?

Wyślij wiadomość,
a odpowiemy na Twoje pytania.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Moje dane

Oświadczenia i zgody

W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

*Pola obowiązkowe